Vyvažování rotačních součástí

Při opravách motorů neopomínejte na vyvažování všech rotačních součástí ve vašem opravovaném motoru. Neustálé zvyšování  nároku na životnost a maximální výdrž rotačních součástek vede k co nejpřesnějšímu vyvažování. Nejde jen o vyvažování klikového soustrojí, ale jedná se i o kotvu dynama, vodní pumpu a příslušné řemenice, které tyto pomocné agregáty nahánějí. Vždy je nutné vše vyvažovat jako celek.

Nově obutá kola je taky nutno vyvážit, aby při řízení vozu nevznikaly nepříjemné vibrace, které by jste pociťovali ve volantu a i takové vibrace vznikají v rotačních součástích, které již tak dobře nepociťujete při jízdě jako vibrace z kol. Dbejte při všech opravách na správné vyvážení soustrojí.

Prvním krokem ke správnému vyvážení rotačních součástí je nutno začít statickým vyvažováním a následně pokračovat dynamickým vyvažováním. V případě, že je dodržen popisovaný postup docílíte životnosti součástí. Nevyváženost rotačních součástí může být statická nebo dynamická.

Statická nevyváženost vzniká tím, že hmota není rozložena souměrně, a proto je těžiště součásti o určitou vzdálenost vysunuto z osy otáčení. Takováto součástka se nezastaví v každé poloze, nýbrž otáčí se samovolně do polohy, v které je těžiště  v nejnižší možné poloze. Otáčí-li se nevyvážená součástka vyššími otáčkami, vzniká odstředivá síla, která vyvozuje v rytmu odpovídajícím počtu otáček rázy v uložení / ložiska, kluzná pouzdra / tyto vibrace jsou nežádoucí. Dochází k poškozování uložení součástky případně k poškozování součástky sebe samé. Příčin, které mohou zavinit statickou nevyváženost, je mnoho. I když jsou rotační součásti správně obrobeny, není to ještě záruka vyvážení! Rozdíly ve struktuře materiálu / odlitky, výkovky / mohou způsobit, že hmota není rozložena stejnoměrně.

Statické vyvažování spočívá v tom, že se hmota přidáním protizávaží přiměřeně zvětší, nebo že se naopak jiné množství materiálu odstraní / vrtáním, broušením / čímž se dosud vychýlené těžiště posune do osy rotace součásti. Rušíme tímto moment, který se snažil součástí v klidu pootočit do polohy, v které je těžiště v nejnižší možné poloze, a dosáhneme tím, že zůstane v kterékoliv poloze, do které ji pootočíme.

Nejjednodušší postup statického vyvažování je, že součást upevněnou na válcovém trnu položíme mezi dvě stejná prismata nebo dvě stejné přesné válcové tyče.Přípravek je nutno vyrobit z kvalitních materiálů a co možná nejpřesněji, aby vlastní přípravek neměl negativní vliv na vlastní vyvažování.  A necháme součástku odvalit a odkývat. Polohu si označíme a několikrát postup opakujeme zda nedošlo k chybnému měření. V této poloze je největší hmota materiálu na spodní částí součásti od osy měření. Přidáním materiálu na protilehlé části, případně odebrání materiálu na těžké straně docílíme stavu, že se součástka bude zastavovat v každé poloze. Statické vyvážení součásti je dobrým základem k dalšímu vyvažování dynamickému, bohužel tento způsob vyvažování není možný v domácích podmínkách.

Dynamické vyvažování je ovšem daleko složitější, poněvadž velikosti změn v množství hmot, při něm nezávisí pouze na radiální poloze k ose vyvažované součásti, ale také na poloze na vyvažované ose. Přístroje pro dynamické vyvažování jsou buď mechanické nebo elektronické. Elektronika dnes plně nahrazuje původní mechanické zařízení.

Dynamickou nevyváženost lze přibližně vysvětlit jako posunutí dvojího těžiště polovin součástí po obou stranách rovin nesouměrnosti. Dobré statické předvážení není ještě zárukou, že následné dynamické vyvážení bude 100%.

Dynamické vyvážení má několik důležitých podmínek, které je nutno splnit. Vyvažovaná součást musí být dobře obrobena. Po opravě klikové hřídele, kdy byl hřídel opracováván broušením, je nutné zkontrolovat zda nedošlo k vyosení od základního středu osy, která je továrně dána. Pokud je toto zjištěno, je nutné upravit protizávaží na vyosené straně. Tuto zjištěnou nesouosost je nutné ponechat odbornému zásahu.

Vyvažovací přístroje

S nástupem mikroelektroniky bylo možné přístroje zmenšit a zpřesnit. Mikroelektronika umožnila vyvažování v několika rovinách v četně výpočtu progresivní dynamiky vyvažovaných součástí. V dřívějších dobách přesto, že se vyvažovalo dynamicky, nebylo možné odhalit tenzometrické kmitání konců hřídelů především výstupních částí pro náhod dalších zařízení / rozdělovače, magnetky, dynama a pod. / konce hřídelů přenášely nežádoucí chvění na ostatní zařízení ,které se poškozovaly. Ve většině případů docházelo k poškozování ložiska výstupní hřídele, kde docházelo k drobným prasklinám a následné destrukci ložiska a poškození kluzných ploch.

V dnešní době velice moderních měřících zařízení je možné aplikovat měřící přístroje přímo do prostoru motoru, případně převodové skříně a za provozu je možné provádět měření a diagnostikovat místo poruchy a následně rozhodnout o opravě.

Společnost skodamotor disponuje zařízením pro statické vyvažovaní a v současné době je již vybavena  dynamickou vyvažovačkou včetně mobilního zařízení pro diagnostikování závad na vašem stroji.

vyvazovani-rotoru
vyvazovani rotoru
vyvazovaci-stroj
vyvazovaci stroj
ventilator
ventilator
setrvacnik-skoda
setrvacnik skoda
remenice-kompresoru
remenice kompresoru
panel-vyvazovaciho-stroje
panel vyvazovaciho stroje
klikovka-skoda
klikovka skoda

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. www.skodamotor.cz

Zanechte odpověď

Please enter your comment!
Please enter your name here